Referencie

Do teraz sme zrealizovali cca 30 000 m2 opravy fasád obvodových plášťov , zateplili sme cez 55.000 m2 fasád , zrekonštruovali sme viac ako 1300 ks balkónov a loggií , zateplili sme vyše 30.000 m2 strešných plášťov . Sme firma na Slovenskom stavebnom trhu stála, sme firma, ktorá je v danej stavebnej špecializácii jedna z najväčších na Slovensku, sme firma, ktorá 19 rokov nesklamala svojich zákazníkov a veríme ,že ani ďalších 19 rokov tomu nebude inak.

Roman Bulla,
majiteľ firmySchurmanova 1 , Nitra

Štefan Foldeši – FOPI

Názov zákazky : zateplenie štítových stien , zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Tríbečská 6-10 , Nitra

Miroslava Šípošova – FOPI

Názov zákazky : zateplenie štítových stien , zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Hviezdna č.4 , Nitra

Službyt Nitra s.r.o.

Názov zákazky : zateplenie štítových stien , zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Tr.A.Hlinku 12-18 , Nitra

Službyt Nitra s.r.o.

Názov zákazky : zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Vikárska 1-3 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Šurmanova 7-9 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí , kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


A.Hlinku 6-24 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Partizánska 59-63 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov a zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Lesná 1 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Nedbalova č.13 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Ľ.Okánika č.8 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Patizánska 81-89 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Čajkovského 28 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Petzwalová č.44-48 , Nitra

Službyt Nitra s.r.o.

Názov zákazky : zateplenie štítových stien , zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov bytového domu


Novomeského 71-75 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Čajkovského 27-29 , Nitra

Osbd Nitra

Názov zákazky : zateplenie priečelí a štítov, kompletná oprava balkonov, zateplenie strechy s hydroizoláciou bytového domu


Ďumbierska č.43-47 , Nitra

Službyt Nitra s.r.o.

Názov zákazky : zateplenie štítových stien , zateplenie priečelí, kompletná oprava balkonov bytového domu