O Firme

Stavebná firma SAB-PRON , Roman Bulla vznikla v roku 1993. Od toho času sa do dnešného dňa venuje a zároveň podniká v činnosti s ktorou aj v roku založenia začala a tou je obnova a rekonštrukcia bytového fondu . Počas 19 ročného pôsobenia na stavebnom trhu sme sa etablovali , zdokonaľovali a získavali skúsenosti u jednotlivých správcov bytových domov na Slovensku , kde sme zrealizovali veľké množstvo stavebných akcií , ktoré súviseli s obnovou a rekonštrukciou. Stavebná firma realizuje všetky stavebné aktivity na základe odbornej spôsobilosti , ktorá bola vydaná 18.12.1996 .Vlastní taktiež skúšky rázovej odolnosti navrhnutých balkonových konštrukcií a loggií vydaných TSÚ Stavebným. Ďalej vlastní licenciu ETA 05/0243-45 , ako jedna z mála stavebných firiem na Slovensku pre dodatočné zatepľovanie fasád obytných budov vydané TSÚ Stavebným. Taktiež spôsobilosť prevádzania týchto náročných prác je podmienená aj vybavenosťou našej firmy , či po stránke technickej alebo stránke odbornej. Vlastní 13 ks závesných fasádnych vysokozdvižných lávok, ktoré sú pod stálymi revíziami , teleskopické výsuvné hliníkové rebríky do 15 m výšky , pracovné lešenia 2000m2, búraciu pneumatickú techniku. Ďalej vlastní primeraný vozový park , ktorého súčasťou sú aj nákladné autá 5ks z toho 1ks s hydraulickým zdvíhacím zariadením , dodávkové vozidlá 4 ks.

Sab-Pron Stavebno-Obchodná činnosť Sab-Pron Stavebno-Obchodná činnosť Sab-Pron Stavebno-Obchodná činnosť Sab-Pron Stavebno-Obchodná činnosť Sab-Pron Stavebno-Obchodná činnosť

Profesionálna zameranosť je prispôsobená požiadavkám pre opravu a údržbu bytového fondu. Vlastní klampiarsku a zámočnícku dielňu. V našich radoch sú zamestnaní profesne zameraní odborníci – klampiar, izolatér, murár, obkaldač, zámočník. Títo pracovníci pracujú v našej firme v prevažnej väčšine od jej počiatku. Všetci pracovníci sú preškolení pre prácu na vysokozdvižných fasádnych lávkach a taktiež na základe ich dlhoročných skúseností z oblasti dodatočného zatepľovania budov sme sa stali vlastníkmi licencie pre tento náročný stavebný obor. V roku 2011 sme založili stavebniny v ktorých predávame hlavne všetok sortiment od výrobcu BAUMIT , ktoré sa nachádzajú v Nitre časť Mlynárce.